Mời gọi đầu tư

Hội nghị mở thầu Gói thầu thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tiểu khu 3+4 thị trấn Neo – huyện Yên Dũng - hạng mục đường giao thông

Ngày 11/9, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Dũng tổ chức Hội nghị mở thầu gói thầu Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật tiểu khu 3+4 thị trấn Neo - Hạng mục đường giao thông. Tham gia mở thầu có Công ty cổ phần xây dựng và...

Thông báo tổ chức bán đấu giá đất ở tại xã Cảnh Thụy trong tháng 6 năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ- HĐND ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về danh mục xây dựng hạ tầng để đấu giá đất ở năm 2017. Để các cuộc đấu giá đạt kết quả cao, đảm bảo nhân dân trong và ngoài huyện biết được thông tin các cuộc đấu giá...

Thông báo tổ chức bán đấu giá đất ở tại xã Hương Gián và xã Lão Hộ trong tháng 5, tháng 6 năm 2017

Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ- HĐND ngày 21/12/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về danh mục xây dựng hạ tầng để đấu giá đất ở năm 2017. Để các cuộc đấu giá đạt kết quả cao, đảm bảo nhân dân trong và ngoài huyện biết được thông tin các cuộc đấu giá...

Đăng kí nhận Mời gọi đầu tư