Văn bản mới - chính sách mới

Năm 2018 chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Để tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn huyện, thời gian qua, UBND các cấp trên địa bàn huyện đã chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải...

Trang

Đăng kí nhận Văn bản mới - chính sách mới