STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng
1 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Tài nguyên môi trường 14/10/2016
2 THỦ TỤC HỖ TRỢ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ Lao động TB & XH 08/06/2016
3 THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG, GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG BINH, GIẤY CHỨNG NHẬN NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH VÀ TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT. Lao động TB & XH 08/06/2016
4 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP TIỀN TUẤT HÀNG THÁNG KHI NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ TRẦN GỒM: NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 1945; NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ 01 THÁNG 01 NĂM 1945 ĐẾN TRƯỚC TỔNG KHỞI NGHĨA 19/8/1945; THÂN NHÂN LIỆT SỸ; THÂN NHÂN C Lao động TB & XH 08/06/2016
5 TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI KHÔNG CÓ NGUỒN NUÔI DƯỠNG Lao động TB & XH 08/06/2016
6 TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TỪ 16 TUỔI ĐẾN 22 TUỔI KHÔNG CÓ NGUỒN NUÔI DƯỠNG MÀ ĐANG HỌC PHỔ THÔNG, HỌC NGHỀ, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ NHẤT Lao động TB & XH 08/06/2016
7 TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV THUỘC HỘ NGHÈO; NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV THUỘC HỘ NGHÈO KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG MÀ KHÔNG CÓ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP HÀNG THÁNG KHÁC Lao động TB & XH 08/06/2016
8 TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƠN THÂN NGHÈO ĐANG NUÔI CON Lao động TB & XH 08/06/2016
9 TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Lao động TB & XH 08/06/2016
10 TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT, NGƯỜI KHUYẾT TẬT THUỘC DIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT Lao động TB & XH 08/06/2016
11 ĐIỀU CHỈNH, THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CÒN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG HOẶC THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN HƯỞNG Lao động TB & XH 08/06/2016
12 CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG KHI ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ TRONG CÙNG ĐỊA BÀN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Lao động TB & XH 08/06/2016
13 THÔI CHI TRẢ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG TẠI NƠI CƯ TRÚ CŨ KHI ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ GIỮA CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Lao động TB & XH 08/06/2016
14 QUYẾT ĐỊNH TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG THAY ĐỔI NƠI CƯ TRÚ GIỮA CÁC QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Lao động TB & XH 08/06/2016
15 HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG ĐỐI VỚI TRẺ EM DƯỚI 16 TUỔI KHÔNG CÓ NGUỒN NUÔI DƯỠNG Lao động TB & XH 08/06/2016
16 HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG ĐỐI VỚI VỚI NGƯỜI TỪ 16 TUỔI ĐẾN 22 TUỔI KHÔNG CÓ NGUỒN NUÔI DƯỠNG MÀ ĐANG HỌC PHỔ THÔNG, HỌC NGHỀ, TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP, CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ NHẤT Lao động TB & XH 08/06/2016
17 HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG ĐỐI VỚI TRẺ EM BỊ NHIỄM HIV THUỘC HỘ NGHÈO; NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV THUỘC HỘ NGHÈO KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG MÀ KHÔNG CÓ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG HÀNG THÁNG, TRỢ CẤP HÀNG THÁNG KHÁC. Lao động TB & XH 08/06/2016
18 HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG ĐỐI VỚI CON CỦA NGƯỜI ĐƠN THÂN NGHÈO ĐANG NUÔI CON Lao động TB & XH 08/06/2016
19 HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI Lao động TB & XH 08/06/2016
20 HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG ĐỐI VỚI TRẺ EM KHUYẾT TẬT, NGƯỜI KHUYẾT TẬT Lao động TB & XH 08/06/2016
21 HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC Lao động TB & XH 08/06/2016
22 HỖ TRỢ NGƯỜI BỊ THƯƠNG NẶNG NGOÀI NƠI CƯ TRÚ MÀ KHÔNG CÓ NGƯỜI THÂN THÍCH CHĂM SÓC Lao động TB & XH 08/06/2016
23 HỖ TRỢ CHI PHÍ MAI TÁNG HỘ GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI CHẾT, MẤT TÍCH DO THIÊN TAI, HỎA HOẠN; TAI NẠN GIAO THÔNG, TAI NẠN LAO ĐỘNG ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG HOẶC CÁC LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG KHÁC Lao động TB & XH 08/06/2016
24 HỖ TRỢ LÀM NHÀ Ở, SỬA CHỮA NHÀ Ở Lao động TB & XH 08/06/2016
25 HỖ TRỢ KHẨN CẤP TRẺ EM KHI CHA, MẸ BỊ CHẾT, MẤT TÍCH DO THIÊN TAI, HỎA HOẠN HOẶC LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG KHÁC Lao động TB & XH 08/06/2016

Trang