STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng
126 THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG MẦM NON Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
127 THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
128 THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
129 THỦ TỤC GIẢI THỂ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
130 THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
131 THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
132 THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀ KIỂM TRA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG - ĐỐI VỚI PHÒNG GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
133 THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
134 THỦ TỤC TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC Ở CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
135 THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON BÁN CÔNG SANG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
136 THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON BÁN CÔNG SANG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON DÂN LẬP Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
137 THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP DẠY THÊM, HỌC THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
138 THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
139 THỦ TỤC CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
140 THỦ TỤC THÀNH LẬP TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ DÂN LẬP Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
141 THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ DÂN LẬP Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
142 THỦ TỤC SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ DÂN LẬP Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
143 THỦ TỤC CHO PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (TRONG ĐÓ KHÔNG CÓ CẤP HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG) CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI (TRỪ CÁC CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN BỘ GD&ĐT CẤP) Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
144 THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (TRONG ĐÓ KHÔNG CÓ CẤP HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG) CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
145 THỦ TỤC CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT CƠ SỞ GIÁO DỤC CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
146 THỦ TỤC CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ, BỔ TÚC TRUNG HỌC CƠ SỞ TỪ SỔ GỐC Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
147 THỦ TỤC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
148 SÁP NHẬP, CHIA TÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC Giáo dục và Đào tạo 07/06/2016
149 ĐĂNG KÝ BỔ SUNG LOÀI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
150 THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN LÂM SINH (ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN) Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016

Trang