STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng
151 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH THÚ Y (CƠ SỞ ẤP TRỨNG VÀ CHĂN NUÔI THUỶ CẦM) Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
152 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT THỰC VẬT RỪNG (TRỪ GỖ), ĐỘNG VẬT RỪNG THUỘC LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
153 CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN GẤU Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
154 TIẾP NHẬN GẤU Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
155 ĐÓNG DẤU BÚA KIỂM LÂM Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
156 CHO THUÊ RỪNG ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
157 GIAO RỪNG CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
158 GIAO RỪNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
159 THANH TOÁN TIỀN BỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI ĐƯỢC HUY ĐỘNG ĐỂ NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG CHẶT PHÁ RỪNG TRÁI PHÉP VÀ CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (TRƯỜNG HỢP DO CHỦ TỊCH UBND HUYỆN, CẤP XÃ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG TẠI CHỖ) Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
160 NGHIỆM THU CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
161 PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ KHAI THÁC CHÍNH GỖ RỪNG TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
162 PHÊ DUYỆT HỒ SƠ THIẾT KẾ VÀ CẤP PHÉP KHAI THÁC, TẬN THU CÁC LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ VÀ TRENỨA TRONG RỪNG TỰ NHIÊN, RỪNG TRỒNG CỦA CÁ NHÂN Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
163 CHO PHÉP CÁ NHÂN KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG TẬP TRUNG BẰNG VỐN NGÂN SÁCH, VỐN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
164 ĐĂNG KÝ KHAI THÁC TẬN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP LÂM SINH, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HOẶC SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH KHÁC Ở RỪNG TỰ NHIÊN HOẶC KHAI THÁC TẬN DỤNG NHỮNG CÂY GỖ ĐỨNG ĐÃ CHẾT KHÔ, CHẾT CHÁY, CÂY ĐỔ GÃY VÀ TẬN THU CÁC Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
165 KHAI THÁC CÁC LOẠI LÂM SẢN NGOÀI GỖ (CÓ TRONG DANH MỤC QUẢN LÝ CITES VÀ NHỰA THÔNG), TRE NỨA TRONG RỪNG TỰ NHIÊN, RỪNG TRỒNG (TRỪ PHÂN KHU BẢO VỆ NGHIÊM NGẶT CỦA RỪNG ĐẶC DỤNG) Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
166 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC ĐỐI VỚI CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
167 HỖ TRỢ TRỒNG CÂY PHÂN TÁN Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
168 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
169 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
170 CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
171 KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM, BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, THI ĐẤU THỂ THAO Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
172 KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
173 KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG TỈNH Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
174 KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG TỈNH Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016
175 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI Nông nghiêp và PTNT 07/06/2016

Trang