STT Tên TTHC Lĩnh vực Ngày đăng
426 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT HỒ SƠ YÊU CẦU GÓI THẦU XÂY LẮP THUỘC CÔNG TRÌNH DO UBND CẤP XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ Kế hoạch đầu tư 01/06/2016
427 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU Kế hoạch đầu tư 01/06/2016
428 THỦ TỤC SỬA ĐỔI HỒ SƠ MỜI THẦU ĐỐI VỚI DỰ ÁN DO UBND CẤP XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ Kế hoạch đầu tư 01/06/2016
429 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kế hoạch đầu tư 01/06/2016
430 THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU Kế hoạch đầu tư 01/06/2016
431 CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG HỢP TÁC(THÀNH LẬP TỔ HỢP TÁC) Kế hoạch đầu tư 01/06/2016
432 THỦ TỤC XÁC NHẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TỔHỢP TÁC Kế hoạch đầu tư 01/06/2016
433 THỦ TỤC THAY ĐỔITỔTRƯỞNGTỔHỢPTÁC Kế hoạch đầu tư 01/06/2016
434 THỦ TỤC CHẤM DỨT TỔ HỢP TÁC Kế hoạch đầu tư 01/06/2016
435 CHẤP THUẬN SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG VÀO VIỆC TANG CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH SINH SỐNG DỌC TUYẾN PHỐ Giao thông vận tải 01/06/2016
436 CHẤP THUẬN SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG VÀO VIỆC CƯỚI CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH SINH SỐNG DỌC TUYẾN PHỐ Giao thông vận tải 01/06/2016
437 CẤP PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG BAO GỒM: HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI; TẬP KẾT VẬT LIỆU, PHẾ THẢI XÂY DỰNG PHỤC VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH; TRÔNG GIỮ XE CÔNG CỘNG; ĐỂ ÔTÔ, XE MÁY, XE ĐẠP TỰ QUẢN; KINH DOANH BÁN HÀNG Giao thông vận tải 01/06/2016
438 GIA HẠN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI; TẬP KẾT TRUNG CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI XÂY DỰNG PHỤC VỤ THI CÔNG CÔNG TRÌNH; TRÔNG GIỮ XE CÔNG CỘNG; ĐỂ ÔTÔ, XE MÁY, XE ĐẠP TỰ QUẢN; KINH DOANH BÁN HÀNG Giao thông vận tải 01/06/2016
439 CẤP THẺ HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA BẰNG XE THÔ SƠ, XE CƠ GIỚI HAI BÁNH, BA BÁNH VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ Giao thông vận tải 01/06/2016
440 CẤP ĐỔI THẺ HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA BẰNG XE THÔ SƠ, XE CƠ GIỚI HAI BÁNH, BA BÁNH VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ Giao thông vận tải 01/06/2016
441 CẤP LẠI THẺ HÀNH NGHỀ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA BẰNG XE THÔ SƠ, XE CƠ GIỚI HAI BÁNH, BA BÁNH VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ Giao thông vận tải 01/06/2016
442 THỦ TỤC CHIA TÁCH, SÁP NHẬP NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HỆ CÔNG LẬP Giáo dục và Đào tạo 01/06/2016
443 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HỆ TƯ THỤC Giáo dục và Đào tạo 01/06/2016
444 THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HỆ CÔNG LẬP Giáo dục và Đào tạo 01/06/2016
445 THỦ TỤC GIẢI THỂ NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP HỆ CÔNG LẬP Giáo dục và Đào tạo 01/06/2016
446 CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI Công thương 01/06/2016
447 CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI Công thương 01/06/2016
448 CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI. Công thương 01/06/2016
449 ẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI. Công thương 25/05/2016

Trang