Truyền hình online

Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 13/11/2018
Phim tài liệu : Tập 4: Danh thần đất phượng hoàng
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 06/11/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 01/11/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 30/10/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 25/10/2018
Phim tài liệu: Tập 3: Những trang sử đá trên đất Phượng hoàng
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 23/10/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 18/10/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 16/10/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 11/10/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 08/10/2018
Phim tài liệu: Tập 2: Phượng hoàng-Miền đất phật thiêng xứ Bắc
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 02/10/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 27/09/2018