Truyền hình online

Chương trinh truyền hình Yên Dũng ngày 17/01/2019
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 15/01/2019
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 03/01/2019
Phim tài liệu - tập 7: Nơi đây vũ công lừng lẫy
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 27/12/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 25/12/2018
Phim tài liệu - Tập 6: Sao khuê trên đất phượng hoàng
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 18/12/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 13/12/2018
Phim tài liệu - Tập 5: Du ngoạn miền đất ba sông
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 11/12/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 04/12/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 22/11/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 20/11/2018
Chương trình truyền hình Yên Dũng ngày 15/11/2018