Tiếp xúc cử tri đai biểu HĐND tỉnh huyện tại xã Tiền phong

Chiều  21/11, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang, huyện có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tiền Phong.

Dự buổi tiếp xúc có đồng  chí Hoàng Văn Đức, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Trần Công Tấn, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu đã thông báo tóm tắt tới cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa  XVIII ; dự kiến trương trình kỳ họp thứ 7, khóa XIX, HĐND huyện,  báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh 10 tháng,  của huyện năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của tỉnh 2 tháng cuối năm và của huyện năm 2018.

Tiếp đó, các cử tri thẳng thắn bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề bức xúc ở địa phương như: Tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường các nhà mấy xả tải ra ngòi khu vực thôn Thành Công và thôn Quyết Tiến, khai thác khoáng sản thôn Bình An gây ô nhiễm khối bụi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Về lĩnh vực nông nghiệp cần thực hiện công tác diệt chuột đồng loạt đem lại hiệu quả cao, Thực hiện dồn điền đổi thửa qui hoạch vùng sản xuất, có biện pháp khơi thông dòng chảy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thôn Bình An, Quyết Tiến …

Các vấn đề cử tri quan tâm đã được đồng chí chủ tịch UBND xã, giải trình làm dõ các vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp thu các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp trên gửi tới cơ quan chức năng để trả lời, tổng hợp ý kiến trình tại kỳ họp HĐND các cấp tới đây.

                                                                                   Hạnh Liên