Cảnh Thụy nâng cao các tiêu chí NTM

“Hoàn thành đủ các tiêu chí đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn. Đã 4 năm về đích nông thôn mới, xã Cảnh Thụy (Yên Dũng) chưa từng “giảm nhiệt” các phong trào thi đua. Những cách làm hay, những kinh nghiệm quý đã được rút ra từ khâu chỉ đạo đến tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện và huy động sức dân. Trên cơ sở phân tích, đánh giá những mặt được, mặt hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, địa phương đã chủ động xây dựng các giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, nhất là các tiêu chí động như thu nhập, môi trường…” - Đó là chia sẻ của ông Hoàng Hữu Hải - Chủ tịch UBND xã Cảnh Thụy về quá trình xây dựng NTM của địa phương.

Cảnh Thụy là một trong những xã đầu tiên của huyện Yên Dũng về đích chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2014. Từ chương trình này, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây. Diện mạo nông thôn của xã được thay đổi nhanh chóng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 24,7 triệu đồng/năm (năm 2014) lên 35 triệu đồng/năm (năm 2017).  Triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của xã như giao thông nông thôn, nhà văn hóa khu dân cư, trạm bơm, kênh mương đã được đầu tư xây dựng, song 4 năm qua, xã đã huy động nhân dân đóng góp cộng với nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư xây dựng thêm 2 km tuyến đường bê tông xi măng, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; cứng hóa 1,5 km kênh mương, nâng tỷ lệ kênh mương cứng toàn xã lên 80%; chuẩn bị các điều kiện để xây mới 2 nhà văn hóa khu trị giá hơn 4,5 tỷ đồng ; xây dựng 14 phòng học 3 tầng của trường tiểu học và công trình phụ trợ; nâng cấp đường trục xã từ ĐT 398 đi thôn Bình Voi, thôn Tây trị giá 15 tỷ.

 Để nâng cao chất lượng các tiêu chí, BCĐ NTM của xã đã xây dựng lộ trình, các giải pháp cụ thể giai đoạn 2016-2020. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Những năm qua, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Cảnh Thụy đều có tinh thần trách nhiệm cao, hưởng ứng sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xã phát động các thôn và các hộ dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tiếp tục thực hiện cánh đồng mẫu, chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình trang trại, gia trại. Đến nay, nhiều thôn trên địa bàn xã đã có những trang trại chuyển đổi sang mô hình kinh tế VAC cho thu nhập hàng từ 300 - 850 triệu đồng mỗi hộ/năm. Toàn xã hiện có 3 trang trại, 42 gia trại thu nhập bình quân ước đạt 9 tỷ đồng/năm.

Tranh thủ vị trí thuận lợi vì có đường tỉnh 398 chạy qua, Cảnh Thụy phát động nhân dân đẩy mạnh kinh doanh thương mại, dịch vụ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương. Bốn năm qua, toàn xã đã phát triển thêm 61 hộ, đưa tổng số hộ tham gia các ngành nghề dịch vụ lên 215 hộ. Hàng năm cho thu nhập bình quân đạt gần 20 tỷ đồng, chiếm 8,2% thu nhập của địa phương. Ngoài ra, xã tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua, xã nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cá nhân có uy tín trong cộng đồng, từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Để tránh phong trào thi đua mang tính hình thức, xã luôn phát động mỗi phong trào gắn với một hoạt động cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của từng tập thể, cá nhân.

Không chỉ chú trọng lĩnh vực kinh tế, phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được nhân dân hưởng ứng sôi nổi, kết quả năm 2017, 9/9 thôn đạt thôn văn hóa, 90% gia đình đạt gia đình văn hóa; số hộ nghèo năm 2017 của xã là 121 hộ bằng 5,8%. Hệ thống điện được đầu tư, nâng cấp; Triển khai thi công công Dự án nước sạch, lò xử lý rác thải; nhà văn hoá, trường mầm non, tiểu học, THCS được kiên cố hoá đạt chuẩn; văn hóa xã hội, môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đánh giá về Cảnh Thụy hôm nay, ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã nhận định: “Diện mạo nông thôn mới ở đây hoàn toàn đổi thay. Là xã nông thôn, nhưng ta có cảm giác của một khu đô thị kiểu mẫu với đầy đủ các tiêu chí xanh, sạch đẹp”.

Không còn là hoạt động bề nổi, các phong trào thi đua yêu nước ở Cảnh Thụy đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng đổi thay diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2018, xã Cảnh Thụy đặt ra mục tiêu là phải tiếp tục nâng cao tiêu chí xây dựng NTM, lấy việc cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân làm mục tiêu, phấn đấu thu nhập đầu người đạt 40 triệu đồng/năm... Từ đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng đô thị hiện đại./.

Thu Bích