Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 70% kế hoạch năm

6 tháng đầu năm nay, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cấp mới 568 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với tổng diện tích 73 ha.

Được biết, toàn bộ diện tích đất cấp giấy chứng nhận vừa qua đều cấp cho các hộ gia đình, cá nhân, tập trung chủ yếu ở các xã: Nội Hoàng, Tiền Phong, Nham Sơn, Hương Gián, Cảnh Thụy và thị trấn Neo, Tân Dân. 

Như vậy, so với kế hoạch năm 2018, việc cấp mới chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Yên Dũng đạt 70%. Có được kết quả trên, UBND huyện đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên nắm bắt, đôn đốc tiến độ thực hiện ở từng bộ phận; chú trọng nâng cao trình độ và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên môn.

Ngoài ra, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục đối với những trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai.

THANH THU