Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII

Sáng ngày 05/6, tai Hội trường UBND xã Lãng Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Hội LHPN xã Lãng Sơn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tới cán bộ, hội viên phụ nữ xã Lãng Sơn.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Thị Nhung - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện triển khai các điểm cơ bản, điểm mới, cốt lõi của Nghị quyết và những lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung vào các chuyên đề lớn như: Tổng quan các vấn đề chung của văn kiện đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như: Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang ; Điều lệ Hội và dự thảo hướng dẫn thực hiện Điều lệ; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc và các giải pháp liên quan; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội…

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm, nội dung cơ bản của mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, từ đó chủ động xây dựng chương trình, thực hiện các phong trào thi đua của hội đúng định hướng, đạt hiệu quả cao. 

 

                                                                         Hồng Nhung-Đồng Chín