Hội liên hiệp phụ nữ huyện Yên Dũng tổ chức hội nghị truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Sáng ngày 16/11,  Hội liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình và Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức hội nghị truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, tuyên truyền về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho 100 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.

Ảnh HN

Tại đây, các chị em phụ nữ đã được nghe giới thiệu về thực trạng tình hình dân số và tình hình mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời các đại biểu đã tiến hành thảo luận đề ra một số  giải pháp tăng cường tuyên truyền thực hiện mục tiêu về công tác dân số và nâng cao nhân thức, trách nhiệm của cộng đồng về  giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cũng tại hội nghị, các chị em phụ nữ đã được tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế toàn dân; những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn huyện. Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ về các quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế qua đó tích cực tham gia tuyên truyền, vận động  người thân, hội viên phụ nữ tại chi tổ hội của mình tích cực tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình.