Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện vòng 2 bậc học mầm non chu kỳ 2016-2018

Hội thi giáo viên dạy giỏi ngành học mầm non cấp huyện được tổ chức 2 năm một lần, qua hội thi nhằm giúp cán bộ quản lý, giáo viên được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, giúp giáo viên khai thác có hiệu qủa các phương tiện đồ dùng dạy học, thực hiện đổi mới giáo dục mầm non. Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện chu kỳ 2016-2018 đã được Phòng GD&ĐT triển khai từ năm học 2016-2017, hội thi lần này là những giáo viên đã trải qua vòng thi lý thuyết và bước tiếp vào vòng thi thực hành. 

Giáo viên tham dự thi được tổ chức gắp thăm bài thi theo 3 khu từ ngày 9/01/2018 đối với khu II thi tại trường MN Cảnh Thụy và MN Đức Giang, từ ngày 15/01/2018 đối với khu III thi tại trường MN Xuân Phú và MN Tân An, từ ngày 23/01/2018 đối với khu I thi tại trường MN Yên Lư 1 và MN thị trấn Neo.

Trong buổi khai mạc, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, ông Lương Văn Lý – Phó trưởng phòng, chủ tịch hội đồng thi phát biểu khai mạc, chỉ đạo hội thi qua đó các thí sinh nắm được mục đích, ý nghĩa và thực hiện tốt thể lệ hội thi. 

 Đ/c Lương Văn Lý - Phó trưởng PGD&ĐT, chủ tịch hội đồng thi phát biểu khai mạc

Ở vòng thi thực hành, mỗi giáo viên thực hiện 02 hoạt động giáo dục chơi - tập (đối với giáo viên dạy nhóm trẻ), 02 hoạt động học (đối với giáo viên dạy mẫu giáo) trong chương trình tại thời điểm diễn ra hội thi, trong đó 01 hoạt động giáo dục do giáo viên tự chọn, 01 hoạt động giáo dục bắt buộc do ban tổ chức xác định thông qua hình thức bắt thăm; yêu cầu 01 hoạt động có ứng dụng công nghệ thông tin. Nội dung thực hành là nội dung giáo dục lần đầu được tổ chức dạy cho trẻ tại lớp đặt địa điểm thi. Hoạt động giáo dục tự chọn không trùng với hoạt động, đề tài bắt thăm. Bài thi thực hành của giáo viên được đánh giá theo thang điểm 20, theo các tiêu chí đánh giá của Hội đồng thi. Giáo viên dự thi đạt vòng thi thực hành khi tổng số điểm của 02 hoạt động là 34 điểm trở lên (trong đó ít nhất 01 hoạt động đạt loại giỏi, 01 hoạt động còn lại đạt loại khá từ 16 điểm trở lên).

Hội thi không chỉ dừng lại ở việc chọn lựa, suy tôn những giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ tốt, đây còn là đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng trên toàn huyện từ đó ngành học mầm non xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng đổi mới của sự nghiệp giáo dục./.

Một số hình ảnh hội thi:

Đ/c Nguyễn Thị Nhàn – Chuyên viên PGD&ĐT, Phó chủ tịch hội đồng

phổ biến quy định hội thi

Giáo viên gắp thăm bài dự thi tại điểm thi khu II

Giáo viên dạy thực hành lớp nhóm trẻ điểm thi khu III

Giáo viên dạy thực hành lớp mẫu giáo tại điểm thi khu I

 

                                                                         - Thái Nghĩa -