Ngành văn hóa thông tin, thể thao du lịch, gia đình và phong trào “TDĐKXDĐSVH” triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng 19/1, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thông tin, thể thao du lịch, gia đình và phong trào “TDĐKXDĐSVH”  năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Trần Văn Dũng Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lich trao cờ cho lãnh đạo phòng Văn hóa Thông tin huyện Yên Dũng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua 2017

 

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Văn hóa-Thể thao và Du lịch ; Đồng chí Ngô Đình Tiến Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang; ở huyện có đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí thường trực HĐND, UBND huyện.

Năm 2017, ngành văn hóa thông tin huyện  đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền thông tin lưu động được đẩy mạnh từ thành phố đến cơ sở tập trung vào các ngày lễ lớn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng diễn ra rộng khắp với hàng trăm buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phong trào thể dục thể thao từ huyện đến cơ sở ngày một phát triển, đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ VIII năm 2017…

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và gia đình từng bước trở thành phong trào quần chúng rộng khắp và thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của người dân. Công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch, di tích, lễ hội, dịch vụ văn hóa được tăng cường. Hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp, nhận được sự hưởng ứng của các ngành, địa phương và nhân dân.

 

Song song với sự phát triển các hoạt động Văn hóa Thông tin, lĩnh vực Du lịch cũng được quan tâm chú trọng, công tác chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động du lịch được triển khai kịp thời, có hiệu quả; chất lượng dịch vụ du lịch từng bước được nâng cao… Năm 2017, thu hút khoảng 165.000 lượt khách tham quan trên địa bàn huyện.

 Phong trào xây dựng gia đình văn hoá; xây dựng làng, thôn, khu phố văn hoá; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá được chú trọng và nâng cao về chất lượng. Phong trào " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã quy hoạch được quỹ đất dành cho xây dựng trung tâm văn hóa cấp xã, thôn và được khai thác, sử dụng hiệu quả. Trong năm huyện khởi công xây dựng khu trung tâm văn hóa –Thể thao  với diện tích 4 ha với tổng khinh phí xây dựng khoảng 40 tỷ đồng. Năm 2017, toàn huyện có trên 32.500 gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 88% tổng số hộ trên toàn huyện, 134 khu dân cư văn hóa bằng 74% khu dân cư trên  địa bàn huyện, có 33,5% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên, có 130 câu lạc bộ TDTT; có 85,3% cơ quan, đơn vị đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá công sở; việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, tổ chức các ngày kỷ niệm, được các cấp các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc và có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2018 huyện đề ra mục tiêu: 88% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 76%  khu dân cư văn hóa; 11 xã chuẩn nông thôn mới, duy trì 33,5% người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên, có ít nhất 80% Đài truyền thanh xã, thị trấn và hệ thống truyền thanh thôn, tiểu khu, tổ dân phố hoạt động hiệu quả.

Tại hội nghị Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng cờ  đơn vị dẫn đầu phong trào đua năm 2017 cho ngành văn hóa huyện, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang khen thưởng cho 10 tập thể cá nhân, UBND huyện tặng giấy khen cho 22 tập thể, 11 cá nhân, 13 hộ gia đình tiêu biểu  có thành tích trng công tác văn hóa và phong trào “TDĐKXDĐSVH”  năm 2017.

 

 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trương Quang Hải, UVBTVHU-PCT UBND huyện đã đánh giá kết quả ngành văn hóa thông tin huyện đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra tồn tại hạn chế và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 2018: cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH, gắn với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện;  xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH thực sự sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn;, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, triển khai thực hiện tốt Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và một số lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng , nâng cao chất lượng hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở. tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch.

                                                                     Hạnh Liên + Giáp Mạnh