Tổ chức thí điểm lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe của người dân

Trung tâm Y tế huyện vừa tổ chức thí điểm việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe của người dân tại xã Lãng Sơn. Đây là xã đầu tiên của huyện thực hiện công tác này.

Điểm khám tại hội trường UBND xã Lãng Sơn
Tại điểm khám tại hội trường UBND xã Lãng Sơn có 10 bàn khám và hơn 12 bác sĩ chuyên khoa do Trung tâm Y tế huyện kết hợp với cán bộ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện, trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức khám sức khỏe toàn diện cho các đối tượng thuộc nhóm 1 của xã Lãng Sơn đó là trẻ em dưới 6 tuổi không đến trường và người dân địa phương không đi công tác (còn hai nhóm đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, công nhân và học sinh, sinh viên sẽ tổ chức khám vào các đợt khác nhau).

Sau một ngày khám, tại 7 điểm khám trong toàn xã đã khám cho hơn 3.680 lượt người trên tổng số 3.944 đối tượng cần khám, chiếm tỷ lệ 93,3%. Sau khi hoàn thành việc khám cho tất cả các đối tượng, Trung tâm Y tế huyện hoàn chỉnh thông tin của từng cá nhân để lập hồ sơ, khám, quản lý, sức khỏe trên hệ thống điện tử, bảo đảm mỗi người có một mã số, được bảo mật với đầy đủ thông tin hộ gia đình, cá nhân, bảo hiểm y tế, lịch sử khám, chữa bệnh, tiền sử bệnh tật, quá trình tiêm chủng, nhóm máu, khả năng dị ứng...

Theo kế hoạch, huyện Yên Dũng phấn đấu đến ngày 31/10/2018 hoàn thành việc lập hồ sơ, quản lý sức khỏe cho người dân tại 21 xã, thị trấn. Tổng kinh phí thực hiện hơn một tỷ đồng, trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 700 triệu đồng, còn lại là ngân sách huyện, các xã, thị trấn. Đến nay, đã có 12/21 xã, thị trấn hoàn thành công tác điều tra, rà soát đối tượng; 9 xã, thị trấn còn lại hoàn thành 50% công tác điều tra, thu thập thông tin đối tượng.

Có thể thấy, để việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe của người dân trên địa bàn huyện hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, thời gian tới, rất cần sự phối hợp vào cuộc tích cực đồng bộ giữa cơ quan chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn, coi việc lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe cho người dân là nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến người dân. Qua đó, giúp người dân hiểu được lợi ích của việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe, chuyển tuyến phù hợp khi có bệnh, tạo hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn./.

Hồng Phấn