Tổng kết công tác hội làm vườn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Sáng 10/01, Hội làm vườn huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội làm vườn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác hội năm 2018.

 Đến nay, toàn huyện có 17/21 xã, thị trấn có hội làm vườn với 159 chi hội và trên 1.700 hội viên tăng 03 chi hội so với năm 2016. Năm  2017, số trang trại, gia trại vừa và nhỏ của các hội viên hội làm vườn là 162 trang trại, gia trại, tăng 03 trang trại, gia trại so với năm 2016. Hội đã phối hợp với các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn tổ chức 10 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng  trọt, chăn nuôi, thú y, NTTS  cho 600 hội viên tham dự. Đồng thời, còn tổ chức cho 140 Hội viên hội làm vườn các xã Quỳnh Sơn, Tân An, Trí Yên, Quỳnh Sơn, Lão Hộ, Xuân Phú, Lãng Sơn, , Tư Mại, trí Yên, Lão Hộ, Lãng Sơn, Yên Lư đi tham quan học tập các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả ở các huyện: Lục ngạn, Hiệp Hòa, Yên Thế…Thăm mô hình nuôi cá nước lợ ở Hải Phòng và mô hình rau sạch ở xã Tiến Dũng.

Về vườn đồi tổng diện tích cây ăn quả của gia đình hội viên trên 2000 ha, tăng 6ha so với năm 2016 với các loại cây Nhãn, Vải, bưởi da xanh, Bưởi Diễn, Táo ,Mít ,Na…Một số hội viên trồng thí điểm 4.500 cây chuối tây sạch. Duy trì diện tích NTTS 420 ha, duy trì đàn gia cầm thủy cầm phát triển bền vững.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Tích cực triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động các mô hình kinh tế vườn, ao, chuồng, trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường và chương trình cải tạo vườn tạp của địa phương; chủ động phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để hội viên áp dụng đem lại hiệu quả cao, bền vững. 

Năm 2018, Hội làm vườn huyện phấn đấu: kết nạp 140 hội viên mới, tổ chức 10 đến 20 lớp chuyển giao KHKT, duy trì đàn vật nuôi đàn lợn 30.000 con, 800 con trâu bò, gần 10.000 đàn gia cầm, thủy cầm.

Tại Hội nghị Trương Ương Hội Làm vườn Việt Nam tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân, Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang tặng giấy khen cho 2 tập thể 07 cá nhân có thành tích trog công tác Hội năm 2017.

                                              

                                                                                                    Hạnh Liên