UBND huyện triển khai kế hoạch tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tổ chức triển khai kế hoạch hiến máu tình nguyện năm 2018. Đồng chí Trương Quang Hải - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện .

Với mục têu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện trong các tầng lớp nhân dân, mở rộng đối tượng tham gia hiến máu tình nguyện; tăng số lượng người tham gia hiến máu và đa dạng hóa đối tượng, độ tuổi của người tham gia hiến máu; đồng thời mở rộng địa bàn tiếp nhận máu tại cộng đồng; tiếp tục triển khai thực hiện công tác tổ chức hiến máu tới xã, thị trấn, khu dân cư và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đưa phong trào hiến máu tình nguyện của huyện phát triển bền vững; 

Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức “ngày hội hiến máu tình nguyện”, trong đó đợt 1 được tổ chức dự kiến vào ngày 1/2/2018. Địa điểm tại Trường THPT Yên Dũng số 1. Phấn đấu có 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, ban ngành đóng trên địa bàn huyện hưởng ứng, với 1.300 người tình nguyện tham gia. Đối tượng tham gia HMTN là tất cả mọi người khỏe mạnh tuổi từ 18 đến 60 đối với nam, và 18 đến 55 tuổi đối với nữ, cân nặng trên 45 kg. Mỗi người hiến ít nhất 1 đơn vị máu = 250-350 ml.

Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo HMTN huyện đã có các ý kiến bàn giải pháp để Ngày hội HMTN năm 2018 đạt kết quả cao nhất. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quang Hải -  Phó Chủ tịch UBND- Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo HMTN huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị để triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo cơ sở được phân công phụ trách để Ngày hội HMTN năm 2018 đạt yêu cầu đề ra, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần có sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân trong huyện cùng tham gia. Phân bổ số tình nguyện viên hợp lý về số lượng, thời gian hiến máu, tránh để các tình nguyện viên phải chờ lâu. Ngoài đợt 1 diễn ra vào tháng 2, Cơ quan thường trực là Hội CTĐ huyện cùng các thành viên tham mưu tiếp tục tổ chức 2 đợt tiếp theo trong năm dự kiến diễn ra vào tháng 5 và tháng 8 năm 2018 cho từng đối tượng tham gia để mọi người thấy được hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp./.

(XT)